pic.jpg
pic2.jpg
pic3.jpg

טיפול בעסקאות מכר (דירות מגורים)

למשרדנו ברור כי רכישה או מכירת נכס הינה אחת ההחלטות החשובות ביותר שאדם מקבל. היקפה הכספי של עסקת הרכישה, לרוב, מלווה ומשפיעה על הצד לעסקה למשך שנים רבות. 

כל עסקת מקרקעין כוללת בדיקה מקדימה ומקיפה של המצב הקנייני של הקרקע או הנכס, המצב התכנוני ואף המצב המיסויי. לעיתים הבדיקה עלולה לגרור למסקנה שהעסקה המדוברת אינה כדאית לקונה או למוכר. לפיכך, בכדי להימנע מסיכונים ומוקשים שלעיתים אין להם פיתרון ועשויים לגרור את הצדדים לעסקת המקרקעין לתשלומים גבוהים ולא צפויים, נעשות בדיקות אלו על ידי משרדנו ויכולות לחסוך לך, הלקוח, סיכונים מהותיים, מפח נפש והפסד כספי רב.

לקוחותינו מקבלים תמיד תמונה אמיתית על מצבם המשפטי, על הסיכויים והסיכונים העומדים בפניהם וכן תוך התייחסותנו המפורשת לכדאיות הכלכלית בכל אפשרות העומדת בפניהם.

לאחר ניתוח יסודי ומעמיק של כל מצב ומצב ובהתבסס על ידע משפטי נרחב וניסיון רב, מקבלים לקוחותינו שירותים משפטיים המותאמים בהבנה לצורכיהם הייחודים והניתנים במקצועיות, ביצירתיות ובמקוריות. 

השירות עצמו מתחיל מניהול המו"מ משפטי ומסחרי עם הצד השני ומסתיים בעת העברת הבעלות ככל שאנו מייצגים את הרוכש ו/או בהעברת כל המסמכים הדרושים  וכן טיפול מלא בכל נושא המיסוי ככל שאנו מייצגים את המוכרים. 

משרדנו מקפיד על קיום קשרים הדוקים ושיתוף פעולה עם אנשי מקצוע, כגון: כלכלנים, שמאים, ויועצים פיננסים, על מנת שנצליח "לתפור" ללקוח את העסקה הטובה ביותר בשבילו.

תמ"א 38
צוואות ירושות והסכמי ממון
דיני חברות ומשפט מסחרי
תכנון ובניה